محصولات دسته مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
نمایش به صورت
تصویر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

تماس بگیرید

تصویر متیل اورانژ

متیل اورانژ

تماس بگیرید

تصویر ضد آب و لک سنگ نانو

ضد آب و لک سنگ نانو

9 ریال

تصویر ضد آب و لک سطوح سیمانی نانو

ضد آب و لک سطوح سیمانی نانو

11 ریال

تصویر رنگ عایق رطوبتی

رنگ عایق رطوبتی

6 ریال

تصویر کارافرینی درصنعت بیوتکنولوژی

کارافرینی درصنعت بیوتکنولوژی

2 ریال

گزارش کارافرینی درصنعت بیوتکنولوژی 46 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن

back to top