محصولات دسته صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی
نمایش به صورت
تصویر کتاب باغ طوطی

کتاب باغ طوطی

4 ریال

4 ریال

عنوان و نام پديدآور : باغ طوطی / مسلم ناصری؛ ویراستار حاتم ابتسام. ‏مشخصات نشر:قم: کتاب جمکران‏‫، ۱۳۹۶. ‏مشخصات ظاهری :‏‫۲۱۶ ص

تصویر کتاب عقاید یک دلقک

کتاب عقاید یک دلقک

9 ریال

9 ریال

عنوان و نام پديدآور : ع‍ق‍ای‍د ی‍ک‌ دل‍ق‍ک‌ / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍ان‍ری‍ش‌ ب‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌‌ی محمد اسماعیل‌زاده. ‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: نشر چشمه‏‫، ۱۳۸۹. ‏مشخصات ظاهری:‏‫۳۵۳ ص. ‏شابک‏‫: 978-964-5571-76-2 ‏ ‏موضوع :داستان‌های آلمانی

back to top