دوربین دو چشمی 7*28

دوربین دیجیتال DIDEVAR 7 × 28 دوربین دوچشمی DIDEVAR طراحی شده و ساخته شده به صورت کوچک و سبک وزن است و کاربر می تواند به راحتی آن را به راحتی کنترل کند. همچنین دارای مقیاس سنجش از راه دور برای برنامه های نظامی است.
واحد فناور: بهیار صنعت
تماس بگیرید
مشخصات محصولات
گستره بزرگنمایی بیشتر از ۲۰ برابر
back to top